Un duş cam rece, dar nu surprinzător în context. În fond, multe începuturi sunt grele…

Deci, iată-ne!, vineri, 24 mai, orele 18, o mânuţă de oameni diferiţi, adunaţi de o pasiune comună.

Din perspectivă cantitativă întâlnirea de constituire a clubului SF se arată una timidă. Timiditate scuzabilă din varii motive (de la faptul că mass-media locală nu a preluat ştirea înfiinţării clubului, până la cele prinse în postarea anterioară).

Se pare că deocamdată nu atingem masa critică* necesară. Totuşi, cei prezenţi s-au angrenat în diverse dialoguri tematice pentru aproape două ore. Ceea ce înseamnă că oareşce interes există. Şi că „sentinţa” se amână pentru o săptămână.

(* Masa critică nu este aici un prag numeric (de participanţi), adică o condiţie cantitativă. Şi, aparent paradoxal (prin non-completitudinea complementariilor), nu este nici una calitativă (de calitate intrinsecă a persoanelor). Masa critică este o chestiune de ‘entalpie’. De ardere auto-întreţinută. De creativitate. Privind şi potenţialul iscării de „produse” originale cu care clubul să iasă în lume.

Reclame